Logonom Jonas Ek

Jonas Ek

Min bakgrund är inom teaterbranschen där jag arbetat som skådespelare och regissör. Jag har medverkat i uppsättningar på bl.a. Ögonblicksteatern, Al-Harah Theater, Västanå Teater och Skottes Musikteater. Majoriteten av den teater jag har arbetat med har varit för barn och unga vuxna. Mötesbaserad improvisationsteater och berättande har varit återkommande teman. Mötet mellan människor och deras personliga historier har alltid varit i centrum i mitt arbete inom teatern.

Vid sidan av mitt teaterarbete har jag sen 2000 undervisat i olika estetiska ämnen på grundskolan, gymnasiet, högskolan, musik- och kulturskolor och på olika studieförbund. Det har varit en växelverkan som berikat min undervisning genom en tydlig verklighetsförankring. Lyssnande och respekten för andras berättelser och upplevelser är en kärna i arbetet oavsett om det är konstnärligt eller pedagogiskt.

Utbildning

Logonomprogrammet, Stockholms Musikpedgogiska Institut

Fristående kurser inom teater och skådespeleri vid Musikhögskolan Ingesund och Teaterhögskolan i Stockholm

Fristående kurser inom musik, musikdidaktik och teatervetenskap vid Högskolan i Gävle

Fristående kurser inom dramapedagogik vid Karlstad Universitet

Skådespelarutbildningen, Skara Skolscen

Boka tid