Logonom Jonas Ek

Jonas Ek

Min bakgrund är inom teaterbranschen där jag har arbetat som skådespelare och regissör. Jag har medverkat i uppsättningar på bland annat Ögonblicksteatern, Al-Harah Theater, Västanå Teater och Skottes Musikteater. Största delen av teatern jag har arbetat med har riktat sig till barn och unga vuxna. Mötesbaserad improvisationsteater och berättande har varit återkommande teman. Mötet mellan människor och deras personliga historier har alltid varit i centrum för mitt arbete inom teatern.

Vid sidan av mitt teaterarbete har jag sedan 2000 undervisat i olika estetiska ämnen på grundskolan, gymnasiet, högskolan, musik- och kulturskolor samt på olika studieförbund. Denna växelverkan har berikat min undervisning genom en tydlig förankring i verkligheten. Lyssnande och respekt för andras berättelser och upplevelser är kärnan i mitt arbete, oavsett om det är inom konstnärliga sammanhang eller i pedagogiskt syfte.

Vid sidan av min privata undervisning arbetar jag nu som huvudlärare i röst på Calle Flygare teaterskola och undervisar i röst på Kungliga svenska balettskolan.

Utbildning

Logonomprogrammet, Stockholms Musikpedgogiska Institut

Fristående kurser inom teater och skådespeleri vid Musikhögskolan Ingesund och Teaterhögskolan i Stockholm

Fristående kurser inom musik, musikdidaktik och teatervetenskap vid Högskolan i Gävle

Fristående kurser inom dramapedagogik vid Karlstad Universitet

Skådespelarutbildningen, Skara Skolscen

Boka tid