FAQ

Här finner du svaret på de vanligaste frågorna.

En logonom är en högskoleutbildad röst- och talpedagog som arbetar med röstens estetiska uttryck och röstvård. Logonomens arbetsmetoder består bl.a. av röstträning, artikulationsövningar, textbehandling, retorik, övningar i andningsteknik, avspänningsövningar och presentation- och framträdandeteknik.

Genom praktiska övningar hjälper jag mina klienter att förbättra sin röst- och talteknik så att rösten blir mer hållbar, hörbar och variationsrik.

Logonomer utbildas vid Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI). 

Den stora skillnaden mellan en logonom och logoped är att logonomen arbetar med friska röster i ett förebyggande syfte och med en estetisk ingång. Det innebär att jag som logonom arbetar både med förebyggande röstvård och röstens estetiska och kommunikativa kompetens. 

En logoped, som har en medicinsk utbildning träffar patienter som behöver behandling inom ramen för hälso- och sjukvården, t.ex. för afasi, stämbandsknutor eller stämbandspolyp. Logopeden kan också arbeta med barn och deras språkutveckling något som logonomen inte gör. För att komma till en logoped behöver du en remiss vilket du inte behöver för att gå till en logonom.

Du bokar en tid via webbplatsen boka.se eller genom att kontakta mig via mail eller telefon. Det finns möjlighet att boka både dag- och kvällstider. Röstsessionerna ges på

Roslagsgatan 19 i centrala Stockholm om inget annat är överenskommet.

En röstsession är hos mig är 50 minuter om inget annat är överenskommet. Det finns även möjlighet att boka individuella sessioner om 90 minuter.

Röstsessioner i grupp kan bokas på 60 min alt. 90 min.

Att börja röstträna innebär en förändring i hur du tidigare använt din röst och en ökad medvetenhet om din röstanvändning. Eftersom rösten påverkas och är beroende av hur musklerna i din kropp jobbar är det en förändring som kan ta lite tid och som behövs följas upp.

Jag rekommenderar mina klienter att boka in ett par sessioner för att vi på bästa sätt ska kunna lägga upp en röstträning som på sikt ger ett hållbart resultat. Majoriteten av mina klienter väljer att komma ca 3 – 5 gånger under loppet av ett par månader. Vissa väljer att komma varje vecka, andra varannan eller var tredje vecka beroende på vad de vill ha hjälp med. Självklart går det bra att komma och träna sin röst vid enstaka tillfällen.

Är du osäker på om du vill boka en eller flera röstsessioner (paketpris) kan du alltid börja med att boka in en session och därefter välja om du vill att det ska vara den första sessionen i ett paketpris eller om du är nöjd med en enskild session.

All betalning sker via faktura.

Fakturan kommer att skickas till din angivna e-post om inte annat är överenskommet.

Enskilda sessioner faktureras separat.

Har flera sessioner bokats (paketpris) kommer samtliga sessioner faktureras efter första sammankomsten. Efter den första genomförda sessionen har kunden 6 månader på sig att boka in de följande sessionerna som paketpriset innehöll. Efter det att 6 månader har passerat från att den första sessionen bokas kan kunden inte boka nya sessioner inom ramen för paketpriset. Har kunden inom de 6 månaderna inte bokat in de sessioner som paketpriset kommer dessa inte återbetalas.

Betalningsvillkor för fakturan är 20 dagar. Dröjsmålsränta på 8% + referensränta utgår vid utebliven betalning.

Nej det gör jag inte. 

När det kommer till barns språk- och talutveckling hänvisar jag till en logoped. Du kan få kontakt med en logoped via BVC eller skolhälsovården. 

Avbokning ska göras senast 24 timmar innan den bokade sessionen. Sker avbokning mindre än 24 timmar innan den bokade sessionen debiteras kunden hela summan.

Om kunden uteblir utan avbokning debiteras hela summan.

Inställd session från Jonas Ek sida ges igen snarast möjligt.

Avbokning sker via www.boka.se, mail eller telefon.

De personuppgifter som samlas in behandlas enligt gällande svensk lagstiftning, Personuppgiftslagen (1998:204) och Dataskyddsförordningen (2016:649). 

Du kan läsa mer om hur dina personuppgifter (GDPR) behandlas via länken här.

Kontakt

Boka tid