Villkor & information

 • All betalning sker via faktura. Alla priser anges i SEK och inkluderar 25% moms. 
 • Fakturan kommer att skickas till din angivna e-post om inte annat överenskommes. 
 • Enskilda sessioner faktureras separat. 
 • Vid köp av paket om 3, 5 eller 7 sessioner har du, efter den första genomförda sessionen, 6 månader på dig att boka in de återstående sessionerna. Om du inte bokar in de återstående sessionerna inom 6 månader kommer de inte att återbetalas. 
 • Vid köp av paket om 10 sessioner har du 12 månader på dig att boka in de återstående sessionerna. Om du inte bokar in de återstående sessionerna inom 12 månader kommer de inte att återbetalas. 
 • Sessioner inom ramen för ett paketpris är personliga och kan ej överlåtas till någon annan person. Om du önskar ersätta en fysisk session inom paketpriset med ett onlinebesök är detta möjligt och kommer att debiteras med samma pris som den fysiska sessionen inom paketpriset. 
 • Betalningsvillkoret för fakturan är 20 dagar. Dröjsmålsränta på 12% + referensränta utgår vid utebliven betalning. Efter förfallodatum debiteras en påminnelseavgift på 60 kr till privatpersoner och 450 kr till företag.
 • Avbokning ska göras senast 24 timmar innan den bokade sessionen. Sker avbokning mindre än 24 timmar innan den bokade sessionen debiteras du hela summan. Avbokning kan göras genom mail, telefon eller via boka.se. 
 • Om du uteblir utan avbokning debiteras hela summan. 
 • Inställd session från Jonas Ek ges igen snarast möjligt.
 • Föreläsningar och personalutbildningar kan avbokas fritt fram till två (2) veckor innan föreläsningen. Därefter faktureras 50% av kostnaden. Vid avbokningar senare än 48 timmar innan föreläsningens eller utbildningens datum faktureras fullpris, som om föreläsningen hade ägt rum. Detta gäller även om bokningen genomfördes inom två veckor från föreläsningsdatum.
 • Det är ditt eget ansvar att säkerställa att de personuppgifter som du (kunden) lämnar vid tidsbokningen är korrekta och aktuella. Jag frånsäger mig ansvar för eventuella konsekvenser som uppstår till följd av felaktiga eller ofullständiga uppgifter som lämnats.
 • Alla dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen och Dataskyddsförordningen (GDPR). Det är ditt ansvar att se till att de personuppgifter du uppger vid tidsbokningen är korrekta. Uppge aldrig känsliga personuppgifter vid bokning.
 • För information om GDPR vid bokningar genom Boka.se, vänligen läs integritetspolicyn här: https://ycwebcdnprod.azureedge.net/cdn/docs/integritetspolicy_gdpr_bgab.pdf
 • Vid köp av fonationsrör från webbplatsen har du som kund en lagstiftad 14 dagars ångerrätt som gäller från det att du har tagit den vara som du har beställt. Du bör omedelbart och senast inom lagstiftad 14 dagar efter ångermeddelandet returnera produktern.
 • Du måste meddela att du ångrar dig. I ditt meddelande ska ditt namn, din adress, e-postadress, fakturanummer samt vilka varor som returneringen gäller framgå klart och tydligt. Meddelandet skickas till info@jonasek.se 
 • Du står för returfrakt, leverans och skick på varan vid retur. På återbetalningsbeloppet förbehåller vi oss rätten att dra av en summa motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt.
 • Jag tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av mina tjänster eller varor. Jag accepterar inte ansvar för förseningar eller fel till följd av omständigheter utanför mitt rådande (Force Majeure), exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör.
 • Jag förbehåller mig rätten att när som helst göra ändringar i villkoren. Förändringar kommer att publiceras på webbplatsen. De nya villkoren anses accepterade vid bokningar via www.boka.se eller beställningar via webbplatsen www.jonasek.se.

Bokningsvillkor

Betalnings- och bokningsvillor

 • All betalning sker via faktura.
 • Fakturan kommer att skickas till din angivna e-post om inte annat är överenskommet. 
 • Enskilda sessioner faktureras separat.
 • Har flera sessioner bokats (paketpris) kommer samtliga sessioner faktureras efter första sammankomsten. 
 • Vid köp av paket om 3, 5 eller 7 sessioner har kunden, efter den första genomförda sessionen, 6 månader på sig att boka in de följande sessionerna som paketpris innehöll. Efter det att 6 månader har passerat från att den första sessionen bokas kan kunden inte boka nya sessioner inom ramen för paketpriset. Har kunden inom de 6 månaderna inte bokat in de sessioner som paketpriset kommer dessa inte återbetalas. 
 • Vid köp av paket om 10 sessioner har kunden, efter den första genomförda sessionen, 12 månader på sig att boka in de följande sessioner som paketpriset innehöll. Har kunden inom de 12 månaderna inte bokat in de sessioner som paketpriset innehåller kommer dessa inte återbetalas.
 • Sessioner inom ramen för ett paketpris är personliga och kan ej överlåtas till någon annan person. Om kunden önskar ersätta en fysiskt session, inom ramen för ett paketpris, med ett onlinebesök är detta möjligt. Onlinebesöket kommer då ersätta det fysiska mötet och debiteras med samma pris som de fysiska mötet inom ramen för paketpriset.  
 • Betalningsvillkor för fakturan är 20 dagar. Dröjsmålsränta på 8% + referensränta utgår vid utebliven betalning. Efter förfallodatum debiteras en påminnelseavgift på 60 kr till privatpersoner och 450 kr till företag. 

Avbokning

 • Avbokning ska göras senast 24 timmar innan den bokade sessionen. Sker avbokning mindre än 24 timmar innan den bokade sessionen debiteras kunden hela summan. Avbokning genomförs genom mail, telefon eller via boka.se 
 • Om kunden uteblir utan avbokning debiteras hela summan.
 • Inställd session från Jonas Ek sida ges igen snarast möjligt. 

Personuppgifter & GDPR

 • Alla dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen och Dataskyddsförordningen (GDPR). Uppge aldrig några känsliga personuppgifter när du gör en bokning.
 • Information om vad som gäller (GDPR) vid bokningar genom Boka.se / Youcal.com finns att läsa via följande länk: 
Boka tid