Bokningsvillkor

Betalnings- och bokningsvillor

 • All betalning sker via faktura.
 • Fakturan kommer att skickas till din angivna e-post om inte annat är överenskommet. 
 • Enskilda sessioner faktureras separat.
 • Har flera sessioner bokats (paketpris) kommer samtliga sessioner faktureras efter första sammankomsten. 
 • Vid köp av paket om 3, 5 eller 7 sessioner har kunden, efter den första genomförda sessionen, 6 månader på sig att boka in de följande sessionerna som paketpris innehöll. Efter det att 6 månader har passerat från att den första sessionen bokas kan kunden inte boka nya sessioner inom ramen för paketpriset. Har kunden inom de 6 månaderna inte bokat in de sessioner som paketpriset kommer dessa inte återbetalas. 
 • Vid köp av paket om 10 sessioner har kunden, efter den första genomförda sessionen, 12 månader på sig att boka in de följande sessioner som paketpriset innehöll. Har kunden inom de 12 månaderna inte bokat in de sessioner som paketpriset kommer dessa inte återbetalas.
 • Sessioner inom ramen för ett paketpris är personliga och kan ej överlåtas till någon annan person. Om kunden önskar ersätta en fysiskt session, inom ramen för ett paketpris, med ett onlinebesök är detta möjligt. Onlinebesöket kommer då ersätta det fysiska mötet och debiteras med samma pris som de fysiska mötet inom ramen för paketpriset.  
 • Betalningsvillkor för fakturan är 20 dagar. Dröjsmålsränta på 8% + referensränta utgår vid utebliven betalning. Efter förfallodatum debiteras en påminnelseavgift på 60 kr till privatpersoner och 450 kr till företag. 

Avbokning

 • Avbokning ska göras senast 24 timmar innan den bokade sessionen. Sker avbokning mindre än 24 timmar innan den bokade sessionen debiteras kunden hela summan. Avbokning genomförs genom mail, telefon eller via boka.se 
 • Om kunden uteblir utan avbokning debiteras hela summan.
 • Inställd session från Jonas Ek sida ges igen snarast möjligt. 

Personuppgifter & GDPR

 • Alla dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen och Dataskyddsförordningen (GDPR). Uppge aldrig några känsliga personuppgifter när du gör en bokning.
 • Information om vad som gäller (GDPR) vid bokningar genom Boka.se / Youcal.com finns att läsa via följande länk: 

Kontakt

Boka tid