Villkor & information

 • All betalning sker via faktura. Alla priser anges i SEK och alla priser är inklusive 25% moms.
 • Fakturan kommer att skickas till din angivna e-post om inte annat är överenskommet.
 • Enskilda sessioner faktureras separat.
 • Har flera sessioner bokats (paketpris) kommer samtliga sessioner faktureras efter första sammankomsten.
 • Vid köp av paket om 3, 5 eller 7 sessioner har kunden, efter den första genomförda sessionen, 6 månader på sig att boka in de följande sessionerna som paketpris innehöll. Efter det att 6 månader har passerat från att den första sessionen bokas kan kunden inte boka nya sessioner inom ramen för paketpriset. Har kunden inom de 6 månaderna inte bokat in de sessioner som paketpriset kommer dessa inte återbetalas.
 • Vid köp av paket om 10 sessioner har kunden, efter den första genomförda sessionen, 12 månader på sig att boka in de följande sessioner som paketpriset innehöll. Har kunden inom de 12 månaderna inte bokat in de sessioner som paketpriset innehåller kommer dessa inte återbetalas.
 • Sessioner inom ramen för ett paketpris är personliga och kan ej överlåtas till någon annan person. Om kunden önskar ersätta en fysiskt session, inom ramen för ett paketpris, med ett onlinebesök är detta möjligt. Onlinebesöket kommer då ersätta det fysiska mötet och debiteras med samma pris som de fysiska mötet inom ramen för paketpriset. 
 • Betalningsvillkor för fakturan är 20 dagar. Dröjsmålsränta på 8% + referensränta utgår vid utebliven betalning. Efter förfallodatum debiteras en påminnelseavgift på 60 kr till privatpersoner och 450 kr till företag.
 • Avbokning ska göras senast 24 timmar innan den bokade sessionen. Sker avbokning mindre än 24 timmar innan den bokade sessionen debiteras kunden hela summan. Avbokning genomförs genom mail, telefon eller via boka.se
 • Om kunden uteblir utan avbokning debiteras hela summan.
 • Inställd session från Jonas Ek sida ges igen snarast möjligt.
 • Alla dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen och Dataskyddsförordningen (GDPR). Uppge aldrig några känsliga personuppgifter när du gör en bokning.
 • Information om vad som gäller (GDPR) vid bokningar genom Boka.se här.
 • Vid köp av fonationsrör från webbplatsen har du som kund en lagstiftad 14 dagars ångerrätt som gäller från det att du har tagit den vara som du har beställt. Du bör omedelbart och senast inom lagstiftad 14 dagar efter ångermeddelandet returnera produktern.

 • Du måste meddela att du ångrar dig. I ditt meddelande ska ditt namn, din adress, e-postadress, fakturanummer samt vilka varor som returneringen gäller framgå klart och tydligt. Meddelandet skickas till info@jonasek.se 

 • Du står för returfrakt, leverans och skick på varan vid retur. På återbetalningsbeloppet förbehåller vi oss rätten att dra av en summa motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt.
 • Jag tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av mina tjänster eller varor. Jag accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör.

   

 • Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i villkoren. Förändringar av villkoren kommer att publiceras på webbplatsen. De ny villkoren anses för accepterade i samband med bokningar via www.boka.se eller beställningar via webbplatsen.

Bokningsvillkor

Betalnings- och bokningsvillor

 • All betalning sker via faktura.
 • Fakturan kommer att skickas till din angivna e-post om inte annat är överenskommet. 
 • Enskilda sessioner faktureras separat.
 • Har flera sessioner bokats (paketpris) kommer samtliga sessioner faktureras efter första sammankomsten. 
 • Vid köp av paket om 3, 5 eller 7 sessioner har kunden, efter den första genomförda sessionen, 6 månader på sig att boka in de följande sessionerna som paketpris innehöll. Efter det att 6 månader har passerat från att den första sessionen bokas kan kunden inte boka nya sessioner inom ramen för paketpriset. Har kunden inom de 6 månaderna inte bokat in de sessioner som paketpriset kommer dessa inte återbetalas. 
 • Vid köp av paket om 10 sessioner har kunden, efter den första genomförda sessionen, 12 månader på sig att boka in de följande sessioner som paketpriset innehöll. Har kunden inom de 12 månaderna inte bokat in de sessioner som paketpriset innehåller kommer dessa inte återbetalas.
 • Sessioner inom ramen för ett paketpris är personliga och kan ej överlåtas till någon annan person. Om kunden önskar ersätta en fysiskt session, inom ramen för ett paketpris, med ett onlinebesök är detta möjligt. Onlinebesöket kommer då ersätta det fysiska mötet och debiteras med samma pris som de fysiska mötet inom ramen för paketpriset.  
 • Betalningsvillkor för fakturan är 20 dagar. Dröjsmålsränta på 8% + referensränta utgår vid utebliven betalning. Efter förfallodatum debiteras en påminnelseavgift på 60 kr till privatpersoner och 450 kr till företag. 

Avbokning

 • Avbokning ska göras senast 24 timmar innan den bokade sessionen. Sker avbokning mindre än 24 timmar innan den bokade sessionen debiteras kunden hela summan. Avbokning genomförs genom mail, telefon eller via boka.se 
 • Om kunden uteblir utan avbokning debiteras hela summan.
 • Inställd session från Jonas Ek sida ges igen snarast möjligt. 

Personuppgifter & GDPR

 • Alla dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen och Dataskyddsförordningen (GDPR). Uppge aldrig några känsliga personuppgifter när du gör en bokning.
 • Information om vad som gäller (GDPR) vid bokningar genom Boka.se / Youcal.com finns att läsa via följande länk: 
Boka tid